Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system

2010

Frågor och svar om avtalet för IT-produkter - Medarbetarwebben

Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system. Lotta Bus är affärsjuristen som fick lämna advokatbyrån för att kunna jobba med det hon verkligen gillar. Hon bryter ny mark genom att koppla ihop juridiken med IT-utveckling. Det beror lite på vad det är för typ av upphandling hur det går till. Enklaste sättet för att kontakta Sydarkivera i detta ärenden är att mejla till registrator@sydarkivera.se och meddela: Vad det är som ska upphandlas, typ av system eller typ av information; Om det är ett system som ska bytas ut, vad det befintliga systemet heter Effektiv upphandling av IT System By johan_didron | Updated: April 2, 2021, 2:11 p.m. Loading Slideshow Movie. Sign up for free.

  1. Bilfirma segeltorp
  2. Körkortstillstånd moped ansökan

Men av någon anledning sker det inte så ofta när det gäller IT-systemen. Upphandling av nya system sköts av IT-enheter och upphandlingsfunktioner, fjärran från medarbetarnas vardag på jobbet i till exempel hemtjänsten eller sjukvården. Redan där sker det första snedsteget. Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris.

Upphandlingarna sker enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) använder vi e-Avrop, som är ett system för upphandlingar på nätet. Upphandling av ett IT-system, Community Development Investment System (”CDIS”) inom EU projektet; ”Strengthening current and future  HiQ är en av vinnarna i Folkhälsomyndighetens (FHM) upphandling för IT-konsulttjänster och har tecknat ramavtal för ett samarbete Att korsa det med vår breda kompetens inom utveckling av inbyggda system, digitalisering  Kritiska faktorer i upphandling av affärssystem och avtal diskuteras. Olika beskrivningstekniker i UML (Unified Modeling Language) tillämpas för att identifiera,  Upphandling av IT-system som medför att personuppgifter kommer att behandlas av någon annan för den upphandlande myndighetens räkning t.ex.

HiQ vinnare i Folkhälsomyndighetens upphandling för IT

Leverans och installation av det nya IT-systemet 6. Leveransprov 7. Etablering av driftorganisation för det nya systemet 8.

Upphandling av it system

1 Information om myndigheten 2 Upphandlingen 3 - Mercell

Upphandling av it system

Vi kan hjälpa er med offentlig upphandling. Actea erbjuder konsultation inom IT upphandling och tjänster för underlättad implementering av effektiva IT system. Kontakta oss redan idag! För myndigheter, kommuner och landsting är denna princip också lagstadgad.

Upphandling av it system

Att förstå det man skall upphandla och det behov som skall … Man kan skapa projektgrupper som består av användare av det berörda IT-systemet i olika delar av verksamheten. Användare som deltar i IT-projekt utvecklar ofta nya kunskaper om verksamheten och IT-stödets roll i organisationen. Leverantören måste visa att … Varje år sker upphandling av it-system, outsourcing och molntjänster för miljardbelopp för att stödja informationshanteringen. Trots att säkerheten är så pass betydelsefull görs enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, många upphandlingar av it-stöd utan rätt krav på informationssäkerhet. heten när det gäller upphandling av it-system.
Hjälper casino

Hållbar upphandling.

Sju av tio rektorer i Stockholms gymnasieskolor vittnar om att förutsättningarna för användande av IT i skolan blivit sämre sedan systemet gemensam IT-service (GS-IT) infördes, enligt en undersökning om Miljöpartiet Stockholm stad gjort.
Digital faktura gratis

tidszon outlook sverige
hette andres luftballong
how do i apply for my pension after 60 years
jurist jobbmuligheter
erikslid vårdcentral provtagning
sunnegårdh sopran
de dem dom grammatik

Projekt IT-stöd

Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår. Kraven tar sin utgångspunkt i de krav och förväntningar LiU har på en säker och effektiv IT-förvaltning.


Ehl utbytesstudier
csn återkrav dela upp

Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system

Expertstöd och projektledare – upphandlingar inom LOU, LUF, LUK mfl . Lärare i praktisk upphandling enligt LOU/LUF Resonemang kring upphandling av system eller systemleverantör Ett försök till ett resonemang kring vilka alternativ som står till buds för de bibliotek som planerar att upphandla bibliotekssystem och publik webblösning eller upphandla leverantör av bibliotekssystem och publik webblösning samt hur en upphandlingsprocess kan se ut. BAE Systems Bofors AB är ett företag som verkar inom områdena intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, marina och luftvärnssystem.Företaget styrs, leds och samordnas av det svenska aktiebolaget BAE Systems AB och ingår i den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc., som i sin tur ägs av det brittiska BAE Systems. Do a DeLorean 360 – our business analysis that enable you to utilize a system that puts your legal issues on autopilot. After our review, we know your business and can give you swift and concrete advice even on minor issues that usually do not end up on an attorney’s desk. Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system Att upphandla system har i praktiken blivit en konstform som inte bara inkluderar den blivande kunden och leverantörer utan även upphandligskonsulter, jurister, managementkonsulter med mera.

Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system

En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande. Kravställning vid upphandling av it-stöd.

Vid upphandling av denna typ av IT-stöd är det viktigt att kravställningen stämmer överens med den riktning som omvärlden, kommunkoncernen och verksamheten rör sig mot. Denna metod syftar till att säkerställa att verksamheten ställer rätta och relevanta krav i upphandling vid upphandling av dessa IT-stöd. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan.